Webstep Sverige når 100 anställda efter starkt första kvartal

Jakob Cardell

VD

Stockholm 16 maj 2023: Websteps första kvartal 2023 visar på stark omsättningstillväxt och ökad kapacitet jämfört med första kvartalet 2022. Samtidigt når bolaget en milstolpe och passerar 100 anställda i Sverige.

Webstep AB redovisar intäkter på 40 miljoner SEK jämfört med 32,6 miljoner SEK under första kvartalet 2022 (+22,6%). Rörelseresultatet uppgick till 2,8 MSEK (3,2). 102 anställda vid utgången av första kvartalet var en ökning med 20 anställda jämfört med samma kvartal förra året.


Passerar 100 anställda i Sverige – en milstolpe

Webstep AB har kontinuerligt ökat antalet anställda varje kvartal sedan första kvartalsrapporten för Q1 2019, och har haft en nästintill identisk tillväxtkurva under samma period. Från tredje kvartalet 2021 har bolaget sett en markant ökning i antalet anställda, vilket beror på ett gediget arbete inom både rekrytering och försäljning som varit i linje med bolagets tillväxtstrategi.

– Jag är otroligt stolt över att Webstep blir 100 anställda i Sverige, och att vi nått hit helt organiskt. Det är kvitto på vår förmåga att erbjuda IT-tjänster som våra kunder verkligen eftertraktar, och att vi dessutom är en attraktiv arbetsgivare som värnar om att få våra medarbetare att trivas, bland annat genom satsningar på kompetensutveckling. Vi upplever en slags “winning streak” kvartal efter kvartal, något som märks av i hela företaget. Det är en vinnande anda som motiverar oss framåt. Stort tack och grattis till alla medarbetare som varit med på denna resa, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.


Fortsatt tillväxt i hela Webstepkoncernen

Koncernen redovisar intäkter på 277,2 miljoner NOK jämfört med 233 miljoner NOK under första kvartalet 2022 (+19%). 557 anställda vid utgången av första kvartalet var en ökning med 65 anställda jämfört med samma kvartal förra året. EBIT slutade på 9,1% (10,3%).

Läs hela kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa