Dataskydds­policy


Webstep AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill vara öppna med vilken typ av information vi samlar in och varför vi gör det. Det läser du mer om på den här sidan och vad vi gör för att skydda din information på ett så säkert sätt som möjligt.

Dataskyddspolicy för Webstep Terminologi

Webstep utför och levererar ett antal tjänster, och med dessa tjänster är vi beroende av att samla in ett antal personuppgifter om våra kunder, potentiella kunder, kandidater/arbetssökande, samarbetsparter och besökande på våra hemsidor (de Registrerade). Vilket betyder at Webstep behandlar ett antal Personuppgifter om de Registrerade.

Webstep är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter vi samlar in om dig. Om du har några frågor eller kommentarer till denna policy eller hur vi behandlar Personuppgifter, ta då kontakt med vårt personuppgiftsombud Morten Evenrud (mobil: +47 930 67 296) eller skicka oss ett meddelande på personvern@webstep.no

Om integritet i Webstep.

Skyddet av dina Personuppgifter har hög prioritet hos oss. Det är viktigt för Webstep att skydda och respektera din integritet, insamlingen och användningen av Personuppgifterna hamnar under den svenska personuppgiftslagen vilket inkluderar EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) som den är implementerad i svensk lag (“dataskyddsförordningen”). Denna dataskyddspolicy gäller från 2018.05.25.

En stor del av den information vi samlar in om våra kunder är obligatoriskt för att kunna administrera våra kundförhållanden, och har behandlingsbasis i de tjänsteavtal vi har med våra kunder. Om vi använder samtycke som basis i behandlingarna skall samtycket vara frivilligt och den Registrerade ska ha fått god information om hur och varför vi samlar in specifik data.

Denna dataskyddspolicy säger nåt om de skyddsåtgärder Webstep använder för att skydda dina personuppgifter. I Webstep är det viktigt för oss att följa de principer för integritet som finns i personuppgiftslagen och vi ska:

 • Vara öppna om hur vi samlar in, använder och sparar din data.
 • Bara använda din data till det ändamål vi har samlat in den för.
 • Inte samla in eller behandla fler Personuppgifter än vi behöver.
 • Använda den sekretessinställning med minst ingripande som standardinställning i alla våra system och lösningar (inbyggt dataskydd).
 • Inte lagra Personuppgifterna längre än nödvändigt.
 • Göra det möjligt för dig att ha tillgång till dina Personuppgifter, lägga till, rätta och ta bort
  personuppgifter som är felaktiga eller som du inte längre vill behålla.
 • Använda tillräcklig goda metoder och verktyg för säkerhet för att skydda din data.

Varför vi samlar in Personuppgifter om dig, och vad de består av?

Personuppgifterna samlas i huvudsak in för att kunna administrera våra kundförhållanden och för att kunna leverera till våra kunder. Vi har också företagspartners vi behöver erhålla information om. Mycket av den information vi samlar in är inte definierad som Personuppgifter, som företagsnamn och företagsadresser, men vi har också behov av att samla in namn på kontakter, namn på anställda, telefonnummer, e-post adresser, adresser, köphistorik, bankuppgifter m.m. Det är de avtal vi har med våra kunder och företagspartners som ger oss basis för behandling av dessa obligatoriska uppgifter.

Alla Personuppgifter vi erhåller om våra kunder eller företagspartners är insamlade direkt från dessa och lagras hos oss. Det är frivilligt att ge ut Personuppgifter till Webstep, men viss information är obligatorisk och kommer vara nödvändig för att vi ska kunna fortsätta att leverera tjänster och för att kunna fakturera våra kunder rätt.

Som en del av våra relationer med kunder och samarbetspartners kommer vi skicka nyhetsbrev och inbjudan till seminarier, kurser och andra evenemang till relevanta kontaktpersoner hos dig som kund eller samarbetspartner. Du kommer alltid ha möjlighet att motsätta dig denna förfrågan och vi kommer informera dig vi varje tillfälle.

Som en del av dialogen med kunder och arbetssökande/kandidater för anställning kommer vi under alla omständigheter hämta in samtycke innan vi sparar uppgifter som rör personer från dessa grupper.

Vidare behandlar vi Personuppgifter om deltagande på seminarier, kurser och andra arrangemang, och kan även behandla Personuppgifter i samband med att vi skickar ut nyhetsbrev eller annan information. Dessa uppgifter sparas först i vårt CRM-system när vi har fått samtycke om detta. Deltagarna kan när som helst återkalla sitt samtycke med att kontakta gdpr@webstep.se

webstep.se och användning av cookies

När du besöker webstep.se registreras din IP-adress. Webstep anknyter inte denna informationen direkt till dig som användare. Den tid du använder på våra sidor blir loggat, men du är anonym för oss. Dessa uppgifter använder vi för att administrera och underhålla våra sidor.

Webstep.se använder också så kallade cookies (informationskakor). Detta är små bitar med data som sparas på din dator eller mobiltelefon av den browser du använder. En cookie hör till en särskild webbplats, och kan inte avläsas av andra webbplatser. Vad som sparas i en cookie varierar, men vanligtvis är det id-nycklar som gör det möjligt att spara en användares inställningar eller komma ihåg en användare som har besökt webbplatsen tidigare. Webstep använder cookies så att du inte ska behöva logga in varje gång du använder webbplatsen, och för att komma ihåg dig som användare när du fyller i ett schema på våra webbplatser.

Vi erhåller också statistik om hur våra sidor är använda för att kunna förbättra upplevelsen för användaren, och i detta samband används cookies för att kunna observera hur användaren navigerar hos oss. Cookies, och data som samlas in, är anonymiserade, och kan inte användes för att identifiera dig som person.

webstep.se länkar till webbsidor som ägs och drivs av andra företag. Vi har inte tillgång till och behandlar inte personuppgifter som läggs in på dessa webbsidor, om inte något annat är specificerat i denna policy. Webstep har inte ansvar för varken innehåll eller behandling av personuppgifter på andra webbsidor. Vi rekommenderar dig att läsa den personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på de relevanta webbsidor du besöker för mer information.

För att reservera dig mot användning av cookies måste du ändra säkerhetsinställning i din webbläsare.

Hur säkrar vi dina Personuppgifter?

Vi arbetar kontinuerligt för att skydda dina Personuppgifter och annan konfidentiell information. Vårt säkerhetsskydd inkluderar fysiska, tekniska och administrativa åtgärder.

Våra medarbetare får utbildning och vägledning i hur man handskas med Personuppgifter på ett säkert sätt. Vi har rutiner och åtkomstkontroll för att hindra obehörig förlust eller utlämning av dina Personuppgifter. Vi har även procedurer och åtgärder som hindrar förlust och destruktion av de system som förvarar Personuppgifter. Vi ser till att behandlingen av Personuppgifter görs rätt och är säker, och att behandlingen är skyddad mot skadlig programvara.

Säkerhetsöverträdelser.

Överträdelser på våra säkerhetsrutiner blir dokumenterade och vi har procedurer och kapacitet att upptäcka och hantera säkerhetsöverträdelser. Om det upptäcks en säkerhetsöverträdelse kommer detta rapporteras till ledningen, riskerna kommer då övervägas, och Datainspektionen kommer varslas om nödvändigt. De Registrerade kommer varslas som användare om säkerhetsöverträdelsen utgör en risk för dig och dina rättigheter.

Om du upptäcker en överträdelse på säkerheten hos webstep.se, ber vi dig kontakta oss omedelbart på gdpr@webstep.se

De registrerades rättigheter. Lagringstid.

Vi lagrar Personuppgifter bara så länge det är nödvändigt utifrån de ändamål som är beskrivna i denna Personuppgiftpolicy eller för att uppfylla särskilde lagstadgade krav. Vanligtvis sparar vi Personuppgifter så länge våra avtal gäller.

Din rätt till insyn/och att få vidarebefordrad följande information:

 • Bekräftelse att webstep har sparat Personuppgifter om dig

 • Vidarebefordras tillgång till denna dokumentation (ett format som kan läsas av en dator) Presenterat underliggande och detaljerad dokumentation som förklarar innehållet i och orsaken för behandlingen av personuppgifterna.

Rätten att korrigera de upplysningar som är lagrade om den registrerade:

 • Du kan kräva att Webstep rättar felaktigheter i de personuppgifter som är lagrade om dig om de är erhållna från dig, eller om dessa uppgifter är ofullständiga eller falska.

Rätten att bli raderad:

 • Du kan kräva att få dina uppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för att uppnå ändamålet i förhållande till basis för behandling eller om samtycket återkallas.

 • Du kan kontakta oss på gdpr@webstep.se om du önskar insyn, rätta eller radera Personuppgifterna vi har lagrat om dig.