Webstep vinner ramavtal med Svealandstrafiken

Jakob Cardell

VD

Nytt samarbete: Webstep säkrar viktigt anbud för att vara med och driva utvecklingen hos Svealandstrafiken.

Efter en omfattande och konkurrenspräglad offentlig upphandlingsprocess har Webstep tillsammans med andra leverantörer tilldelats ett ramavtal av Svealandstrafiken AB. Detta avtal, som uppgår till ett värde på 15 miljoner kronor, understryker Websteps förmåga att möta och överträffa de höga krav som ställs inom offentlig sektor och kollektivtrafik.

 

"Att vinna det här ramavtalet med Svealandstrafiken är inte bara en bekräftelse på vår tekniska kompetens utan också på vårt engagemang för att skapa verkligt värde för våra kunder," säger Jakob Cardell, VD för Webstep. "Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Svealandstrafiken för att bidra till att utveckla kollektivtrafiken."

 

Webstep vinner ramavtal med Svealandstrafiken AB

Webstep vinner ramavtal med Svealandstrafiken AB

Kompetens som driver framtidens kollektivtrafik

Som en del av ramavtalet kommer Webstep att tillhandahålla IT-konsulttjänster som täcker allt från systemutveckling till användbarhet och tillgänglighet. Denna bredd av tjänster bekräftar Websteps omfattande expertis och förmåga att möta Svealandstrafikens komplexa behov i deras ansvarsområden som sträcker sig över Västmanland och Örebro län.

Fler nyheter du inte får missa