Webstep Q2 2022: Stark tillväxt och flera anställda

Jakob Cardell

VD

Stockholm, 24:e augusti 2022: Webstep AB hade under andra kvartalet 2022 rörelseintäkter på 33,0 miljoner SEK jämfört med föregående års andra kvartal om 27,0 miljoner SEK. Rörelseresultaten (EBIT) under perioden uppgick till 0,9 miljoner SEK, samtidig som Webstep AB växte till 86 anställda.

Efterfrågan på den svenska marknaden är fortsatt stark. Webstep drar nytta av sin position som branschexperter och upplever en ökad efterfrågan av erfarna IT-konsulter.

- Det andra kvartalet är ett resultat av ett gediget försäljningsarbete, vilket har gett oss en omsättningstillväxt på 22 procent. Dessutom lyckas vi attrahera ännu fler duktiga kollegor, vilket visar att vi har ett väl fungerande rekryteringsarbete, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

Ökad kapacitet

Webstep fortsätter att attrahera kvalificerade experter, något som har bidragit till företagets ökade kapacitet på marknaden. Vid slutet av det andra kvartalet hade Webstep AB 86 anställda – en ökning med hela 18 anställda jämfört med samma period föregående år. Jämfört med föregående kvartal växte företaget med 4 anställda.

 

Vår framgång med rekryteringar – och att vi samtidigt behåller våra kollegor – är något som sticker ut under det senaste året. Det är ett tecken på ett välmående bolag. Nöjda medarbetare resulterar i nöjda kunder, säger Jakob Cardell.

Solid tillväxt för hela koncernen

Under det andra kvartalet 2022 omsatte Webstep ASA 215,1 miljoner NOK, vilket är en ökning på 10 procent jämfört med andra kvartalet förra året. Rörelseresultatet blev 13,5 miljoner NOK. Bolagets resultat påverkades av planerade strukturella rörelser, till exempel satsningen på team-leveranser, rekryteringar och utvecklingen av Webstep som arbetsplats.


Läs andra kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa