Tillväxten fortsätter för Webstep

Jakob Cardell

VD

Stockholm, 10 november 2022: Under tredje kvartalet 2022 hade Webstep AB ett rörelseintäkter på 29,7 miljoner kronor jämfört med 20,7 miljoner kronor tredje kvartalet förra året. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,4 miljoner kronor jämfört med -0,4 miljoner kronor för motsvarande period föregående år.

Konjunkturläget har förändrats, men digitaliseringstaken är fortsatt god. Utan gedigen erfarenhet och IT-kompetens stannar digitaliseringen av. Tillströmningen av fler erfarna kollegor i kombination med ett brett utbud av tjänster har bidragit till en stark omsättningstillväxt för bolaget. Rörelseresultatet för Webstep AB under perioden ökade med 43,6 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år.

- En anledning till den kraftiga omsättningsökningen är vår förmåga att möta våra kunders efterfrågan gällande innovation och digitalisering. Vår höga kompetens gör oss till en trygg partner att samarbeta med, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

Fler anställda

Websteps kundbas är varierad och företaget har framgångsrikt kunnat attrahera erfarna kollegor. Ökningen i antal anställda gör det möjligt för Webstep att ta del av större projekt och att lättare kunna bemanna teamleveranser. Det skapar flexibilitet för både anställda och kunder.

Vid slutet av det tredje kvartalet hade Webstep AB 91 anställda. Det innebär en ökning med 15 personer jämfört med samma period förra året.

- Vi ser hur vårt rekryteringsarbete ger effekt, och närmar oss nu 100 anställda med stormsteg. Det är ett resultat av ett välfungerande samarbete i hela organisationen, som bygger på en stark företagskultur, säger Jakob Cardell.

Bra försäljningstillväxt för koncernen

Under tredje kvartalet 2022 hade Webstep ASA en omsättning på 193,9 miljoner NOK, vilket är en ökning med 16,5 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Rörelsevinsten blev 5,5 miljoner norska kronor.

Resultatet är svagare än målet för tredje kvartalet. I framtiden ska koncernen balansera tillväxt och lönsamhet. Bättre kostnadshantering i kombination med effektivare försäljningsaktiviteter bidrar till bättre marginal.


Läs andra kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa