Starkaste Q4 hittills för Webstep Sverige

Jakob Cardell

VD

2022 har varit ett bra år för Webstep i Sverige. 26% ökning av omsättningen visar på en solid tillväxt och EBIT har ökat med 46%. Omsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 38,5 MSEK (30,5) och EBIT under fjärde kvartalet var i linje med föregående års resultat. — Vi gör ett starkt år som helhet och fjärde kvartalet sticker ut i synnerhet, rapporterar vd Jakob Cardell.

Omsättningen för helåret har gått från 106,5 miljoner SEK 2021 till 133,8 miljoner SEK 2022 för IT-konsultbolaget med kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö. Jämfört med 2021 har Webstep AB ökat med 20 anställda (26%) under 2022.


Momentum som fortsätter att växa

– Det är ett momentum i hela bolaget just nu. Vi har lyckats attrahera duktiga kollegor under hela året. De som väljer att arbeta hos oss dras till vår företagskultur och vad vi står för, vi växer och kan därmed möta marknaden med fler duktiga konsulter. Ett resultat av bra teamwork, helt enkelt, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

Den rådande makroekonomiska situationen är välkänd och påverkar även konsultmarknaden. Trots detta har Webstep haft stark tillväxt och goda resultat.

– Vi tror våra framgångar under 2022 visar hur företag uppskattar närmare samarbeten och projektåtaganden. Våra konsulters kunskaper i kombination med vår leveransförmåga, som fått en tydligare riktningsförändring, verkar ligga i linje med skiftningarna som vi ser gällande framtidens behov, förklarar Jakob.

 

Omsättningsrekord för koncernen

Rörelseresultatet i Webstep ASA slutade på 246,4 NOK under fjärde kvartalet, en ökning med 12,6 % jämfört med föregående år. 2022 som helhet gav ett rekordhögt rörelseresultat på 888 miljoner NOK, en ökning med 14,6 % jämfört med 2021. Ökningen med 60 anställda för koncernen visar att Webstep som helhet även varit framgångsrika på rekryteringsmarknaden.


Stark finansiell ställning och positiva utsikter stödjer en föreslagen utdelning på 1,70 NOK per aktie.


För fullständig översikt, se hela fjärde kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa