Webstep Q2 2023: Tillväxt och utökad kundbas i fokus

Kvartalsrapport

Jakob Cardell

VD

STOCKHOLM, september 2023: Webstep AB fortsätter sin tillväxttakt under andra kvartalet 2023. Jämfört med samma period föregående år har omsättningen ökat med 12,5%.

Under andra kvartalet 2023 redovisade Webstep en omsättning på 37 MSEK, vilket är en ökning från 33 MSEK under samma period förra året. Nettoresultatet uppgick till 1,1 MSEK för andra kvartalet jämfört med 0,9 MSEK för andra kvartalet 2022.

För de första sex månaderna av 2023 noterade företaget en omsättningstillväxt om 17,5% jämfört med samma tidsperiod föregående år.

Det är väldigt roligt att kunna fortsätta tillväxten i ännu ett kvartal, trots en tuffare marknad. Tillväxten är ett resultat av ett gediget arbete från alla kollegor, säger VD Jakob Cardell på Webstep AB.

Nya kunder bidrar i tillväxtresan

Webstep har under första halvåret 2023 lyckats utöka sin kundbas, även mot bakgrund av det rådande marknadsläget. Företaget har stärkt sin position inom offentlig sektor, bevisat genom att teckna ramavtal och säkra viktiga upphandlingar för projektleveranser. Dessa leveranser omfattar flera kommuner och kunder som Mälarenergi, SRV Återvinning och Säkerhetspolisen.

Vi är tacksamma för det förtroende vi fått från såväl nya som befintliga kunder. Denna positiva trend understryker vår förmåga att hantera projektleveranser oavsett deras komplexitetsgrad, avslutar Jakob Cardell.

Tillväxt i Webstepkoncernen

Koncernen rapporterar en omsättning på 249,5 MNOK under andra kvartalet, jämfört med 215,1 MNOK under samma kvartal 2022 (+16%). Driftsresultatet (EBIT) landade på 17,6 MNOK jämfört med förra årets 13,5 MNOK (+30,8%). Under det senaste året har koncernen välkomnat 54 nya medarbetare, vilket tar den totala siffran upp till 561 anställda – en ökning med 10,5%.

Läs hela kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa