Bild från Unsplash

Modul för Sitevision Marketplace

Med den här modulen kan du hitta och använda bilder bland de mer än tre miljoner kostnadsfria bilderna som finns tillgängliga på bildbanken Unsplash - helt integrerat i Sitevision! Den här hjälpsidan förklarar hur du använder modulen och hur du kan utnyttja de olika inställningsmöjligheterna.

Generellt om modulen

I samband med att du konfigurerat modulen för att visa en bild kommer en lokal kopia av bilden sparas i Sitevision. I visningsläge är du alltså inte beroende av att vare sig Sitevision, eller slutanvändaren behöver nå en extern part. Bilden du valt kommer att skalas om till en förutbestämd maxbredd/maxhöjd, och du behöver därmed inte oroa dig för att mobilanvändare laddar ner en "tyngre" bild än nödvändigt.

Användarinstruktioner

När du placerar ut modulen kommer du till konfigurationsläget. Här anger du en sökterm och, om du behöver, ett föredraget bildformat. För att maximera chanserna att hitta det du söker bör du ange en sökterm på engelska. Väljer du inget bildformat alls kommer alla varianter att inkluderas, men vid ett val av bildformat kommer enbart bilder med det formatet att synas i sökresultatet. Det som i rullistan kallas "kvadratisk" motsvarar det som Unsplash kallar "squarish", dvs ett bild- och höjdförhållande som liknar en kvadrat, men som inte nödvändigtvis behöver vara en perfekt kvadrat.

Tips!

Vissa foton har kopplade nyckelord som vid första anblicken kanske inte verkar helt logiska. Om du söker på "Örebro" är det möjligt att du ändå får en bild på en läskflaska eller en bil, helt enkelt därför att fotografen valt att koppla Örebro-taggen till en bild om den är tagen just där.

När du gjort en sökning får du en lista med sökresultat (eller ett felmeddelande om din sökterm inte returnerar några träffar). Listan med sökresultat visar tio träffar åt gången och om du vill visa ytterligare förslag klickar du på "Ladda fler" längst ned i sökresultatet.

Om du känner dig nöjd med din sökning och hittat en bild du vill använda klickar du på den. Sökresultatet försvinner och ersätts av en panel för förhandsgranskning. Här ser du information om bildens upphovsman och detaljer för bilden.

 

När du är nöjd klickar du på "OK" och lämnar modulens konfigurationsläge. Skulle du däremot vilja använda en annan bild klickar du i stället på "Välj ny bild" under tumnageln i panelen för förhandsgranskning.

Modulen är nu färdigkonfigurerad och kommer att visa bilden du valt.

 

Bilden får samma CSS-klassnamn och HTML-struktur som Sitevisions vanliga bildmodul, så om du gjort utseendeinställningar för hur bilder ser ut på just din webbplats kommer dessa att gälla även för bilder som kommer från den här modulen.

 

Om du av någon anledning känner att du inte är nöjd med bilden du valt behöver du inte lägga till en ny modul och ta bort den gamla, utan kan med enkelhet konfigurera om modulen för att visa en annan bild. Dubbelklicka i så fall på modulen eller högerklicka på den och välj "Inställningar", gör en ny sökning och välj den bild du i stället vill använda i fortsättningen.

Bra att veta!

Ibland kan det ta en sekund eller två från det att du konfigurerat modulen till dess att bilden visas. Det gäller bara när du lämnat konfigurationen efter att ha valt bild och har sin förklaring i hur värdena sparas i Sitevision. Du behöver alltså inte oroa dig för att samma effekt uppstår för slutanvändare som besöker din webbplats.

Globala inställningar

Omskalning av bilder

För att inte ladda hem onödigt stora bilder från Unsplash och för att dina användare inte ska behöva hämta större bilder än nödvändigt skalar modulen om alla bilder. Under "omskalning av bilder" ställer du in maxbredd och maxhöjd, på samma sätt som du skapar bildstorlekar i Sitevision. När en maxbredd har angetts kommer den att begränsa storleken på bilden som hämtas till Sitevisions bildarkiv från Unsplash. Det här betyder att du slipper ha en lokal kopia av bilden som är flera megabyte stor och som har en väldigt hög upplösning.


När modulen ställts in för att peka ut en bild och hamnar i visningsläge kommer ytterligare en omskalning att göras. Nu används samma inställning för maxbredd och maxhöjd, men den används för att Sitevisions inbyggda bildskalning och rendering ska begränsa storleken på bilden som skickas till användarens webbläsare och göra så att bilden får samma funktionalitet och CSS-klasser som en bild från standardmodulen.

 

Upphovsinformation

Om den här rutan är ikryssad kommer varje förekomst av modulen att inkludera en bildtext i anslutning till bilden. Bildtexten kommer att visa motsvarande texten "Foto av XXX YYY på Unsplash" och länka dels till fotografens Unsplash-profil och dels till webbplatsen för Unsplash. Den här inställningen görs generellt för samtliga bilder och inte för enskilda bilder eftersom den får ses som ett policybeslut och inte något som är upp till en enskild webbredaktör. Bildtexten använder samma CSS-klassnamn och HTML-struktur som Sitevisions inbyggda funktion för bildtext och kommer därmed att uppträda på samma sätt.

Vanliga frågor

"Hur funkar det med bildbeskrivningar?"

Eftersom bilden sparats lokalt till Sitevision och visas med den inbyggda API-funktionen fungerar bildbeskrivningar som för andra bilder: Om du inte anger en bildbeskrivning alls kommer bilden att få en tom beskrivning i HTML-koden. Webbläsaren och tillgänglighetsverktyg kommer där tolka det som att det är en dekorationsbild, dvs en bild som inte har någon informationsbärande betydelse. Vill du ändå ange en bildbeskrivning gör du det enkelt genom att klicka dig fram till bilden och under "Bildbeskrivning" ange en egen text. När det här fältet är ifyllt kommer det att användas när bilden visas.

"Men varför sätts inte bildbeskrivningen automatiskt?"

Som du säkert sett i förhandsgranskningen visas en beskrivningstext från Unsplash. Du kanske undrar varför den helt enkelt inte automatiskt sätts i Sitevision? Den främsta anledningen är att texterna sällan håller måttet och antagandet har gjorts att det är bättre att redaktionellt sätta en egen beskrivande text. Några fotografer anger längre beskrivning, andra ett enstaka ord och ytterligare några beskriver sig själva snarare än bilden. För att ta det säkra före det osäkra visas därför beskrivningstexten i förhandsgranskningen som ren information, men texten används alltså inte när bilden kopieras till Sitevision.

 

Ytterligare en anledning är språket: Beskrivningarna i Unsplash är uteslutande på engelska, men om du har en svensk webbsida kommer din HTML-kod att berätta för uppläsningsverktyg och andra tolkande hjälpmedel att allt innehåll är på svenska. Att blanda in engelska bildbeskrivningstexter blir därför inte helt lyckat och resultatet för uppläsande hjälpmedel kommer att bli lidande.

 

"Hur gör jag om jag vill länka bilden?"

I och med att du konfigurerat modulen och valt en bild att använda kommer en lokal kopia att sparas till Sitevision. På så sätt har du automatiskt bilden tillgänglig på sidans lokala bildarkiv. Vill du kan du alltså ta bort modulen från sidan och i stället använda Sitevisions standardiserade bildmodul, till exempel om du vill länka bilden, använda något av Sitevisions filter eller konvertera den till WebP-format för att på så sätt optimera den. Även om du tar bort modulen från en sida kommer de nedladdade bilderna fortsatt vara kopplade till sidan.

 

"Borde jag ha rutan för upphovsinformation ikryssad?"

Om du väljer att (under globala inställningar) inkludera upphovsinformation kommer modulen att lägga till en bildtext som länkar till bildens upphovsman och till Unsplash. Bildtexten kommer att ha samma utseende och beteende som Sitevisions bildtexter till standardbildmodulen. Du avgör själv om bildtext ska användas eller inte. Unsplash säger i sin FAQ att det inte är obligatoriskt, men att man uppmuntrar användare att inkludera informationen som ett sätt att säga tack till fotografer och kreatörer.

 

"Är de här bilderna verkligen gratis?"

Ja. Bilderna från Unsplash har en licensmodell som låter dig använda bilderna utan någon licens eller avtal. Du får använda bilderna oavsett om du har en kommersiell eller offentlig verksamhet. Du får göra egna varianter av bilderna, till exempel beskära, ändra färgsättning eller i största allmänhet redigera hur du vill.

 

"Men om bilderna är gratis, varför behöver jag ändå betala?"

Du betalar inte för tillgången till (eller användningen av) bilderna, utan för integrationen mot Sitevision. Kostnaden täcker utgifterna för att ta fram och för att förvalta och vidareutveckla modulen.

 

"Varför laddar modulen ned så många bilder till Sitevision?"

När du förhandsgranskar en bild i konfigurationsläget laddas bilden automatiskt hem till Sitevision av prestandaskäl. Det är helt enkelt ett litet trick för att förhandsgranskningen och visningsläget ska gå snabbare. Känner du att du inte vill behålla de lokala kopiorna är det bara att ta bort bildfilerna från Sitevision. Du kommer att få en varning om du skulle råka försöka ta bort den bildfil som modulen faktiskt är konfigurerad att använda.

Fler frågor?

Har du frågor som inte besvaras här? Behöver du hjälp? Hör av dig till support@webstep.se så ska vi se till att reda ut alla frågetecken!

Kontaktpersoner

Mathias Wrang

Tekniskt ansvarig Sitevision Stockholm

Agni Cedene

Affärsområdesansvarig Sitevision

Fler kundporträtt