Visselblåsarpolicy

Här kan du läsa igenom vår korta sammanfattning av Websteps visselblåsarpolicy. Scrolla längre ner på sidan för att ladda ner vår fullständiga visselblåsarpolicy.

Varför visselblåsa?

På Webstep AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://webstep.visslan-report.se/ .


Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Webstep AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår fullständiga visselblåsarpolicy eller på egen hand kolla upp vem som omfattas av lagen.


Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.


Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras av en extern part, Advokatfirman Lindahl KB, för att garantera oberoende hantering av ärenden. Se mer information och kontaktuppgifter till ärendehanterare i Websteps fullständiga visselblåsarpolicy under “6.1 Kontaktuppgifter till ärendehanterare”.


Här kan “flowchart”-bilden infogas om ni önskar ge en övergripande förståelse av hur ett ärende kan behandlas

 

 

 

 

Webstep Flowchart

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy Pdf, 219.3 kB.