Plattform för en grönare morgondag

Dagfinn Haslebrekk

AVDELNINGSCHEF

Är 42 svaret? Kanske det. Den digitala kärnan i Plattform 42 är i alla fall levererad av Webstep och godkänd av Enova, en organisation som jobbar för utvecklingen av energi- och klimatsmarta lösningar. För att lyckas med detta behövs skalbara IT-lösningar med klar och tydlig affärslogik. Det är här Webstep kommer in.

Världen står inför gigantiska klimatutmaningar. Norge måste skära ner sina egna utsläpp rejält, men kan även skapa betydande värden genom att utveckla och erbjuda lösningar som världen eftertraktar. Enova tar sitt samhällsansvar på fullaste allvar och inledde sitt samarbete med Webstep sommaren 2020 för att förverkliga sin vision om att skapa verklig förändring.

En flexibel verktygslåda

Baserat på ett fyraårigt ramavtal ska Webstep agera som teknologisk rådgivare, stöttepelare och genomförare. Websteps uppdrag omfattar utveckling och underhåll av den digitala affärsplattformen, Plattform 42, som ska vara en molnbaserad verktygslåda för digitalisering av energi- och klimatinsatser. I framtiden ska integrationsplattformen knyta samman alla Enovas digitala lösningar.

Enova grundades 2001 för att bidra till energieffektivisering, men har de senaste åren fått ändrade direktiv och fokuserar nu på att minska klimatutsläpp. Målet är att en mer datadriven organisation ska göra det lättare att ta sig an nya uppdrag. Det handlar om smidighet och flexibilitet när den godkända plattformen nu ska tas i bruk.

Atle Ruud.

Atle Ruud.

– Plattform 42 ska bidra till att skapa sömlösa digitala processer och automatiserade verktyg för att främja innovation och utveckling kopplade till energi- och klimatteknik, säger Atle Ruud, IT-chef på Enova.

Teknologi som främjar den gröna omställningen

Plattformen bidrar till att sammanfoga olika datakällor och ska ge bättre överblick. Det är viktigt eftersom Enova framöver kommer att spela en ännu viktigare roll på vägen mot den gröna omställningen. På fyra år har bidragen till Enova fördubblats och antalet ansökningar mer än fyrdubblats.

– Förväntningarna på Enova är stora. Det ställer krav på skalbara lösningar och en organisation som måste hantera nya affärsbehov utan att antalet resurser ökar avsevärt. Leveranstakten måste öka på IT-sidan, och därför är Webstep en viktig samarbetspartner, säger Atle Ruud.

Från Webstep är en rad teknikexperter med lång erfarenhet inom affärsutveckling, förändringsledning, arkitektur, UX och systemutveckling involverade i att utveckla Plattform 42. Tillsammans bidrar de till att konsolidera och sammanställa data hos Enova, och göra dem tillgängliga för beslutsfattare.

Stort samhällsuppdrag

Webstep ska också vara Enovas rådgivare och stöttepelare i den digitala omvandlingen av det statliga företaget, som ägs av klimat- och miljödepartementet.

– Vi är inställda på att utvecklas tillsammans med Enova. Som samarbetspartner ska vi både utmana och låta oss utmanas i den nödvändiga omställningen till ett lågutsläppssamhälle. Det är ett uppdrag vi tar på största allvar, säger Dagfinn Haslebrekk, Avdelningschef på Webstep.

Även Enova är nöjd med projektet, och IT-chefen är tydlig med ambitionerna.

– Jag ser konturerna av något stort. Det återstår mycket spännande arbete, men den digitala grundvalen i Plattform 42 är ett viktigt steg framåt för att kunna leverera vårt samhällsuppdrag med digitala lösningar för framtiden, avslutar Atle Ruud.

Kontaktpersoner

Susanna Hoff

Regionansvarig Stockholm

Jakob Cardell

VD Stockholm

Fler kundporträtt