Space

Catellas nya intranät samlar organisationen och höjer DEX

Mathias Wrang

Projektledare för Sitevison

Catella hade tröttnat på komplicerade tekniska lösningar och en daterad design. Det var dags för ett nytt intranät. Sitevision valdes som plattform på grund av sin enkelhet, men ganska snabbt insåg Catella att utveckling, design, implementering och därefter även förvaltning behövdes för att ta ett helhetsgrepp kring sitt intranät. Det är här Webstep tog vid.

Utmaningen:

Beställare Veronica Hjelte från Catella hade en tydlig målsättning med det nya intranätet: Att skapa en plattform, en hub, som knyter samman organisationen och möjliggör synergier i alla led. En krossfunktionell, enkel och användarvänlig digital arbetsplats med en enda gemensam inloggning, oavsett vilket land du arbetar i.


Det här medförde unika utmaningar i intranätprojektet eftersom Catella har över 500 medarbetare utspridda på 25 kontor i 13 länder med olika system för användarhantering i organisationen. En av de största utmaningarna var därför det tekniska bakgrundsarbetet med att skapa en central plattform och gemensamma system som alla skulle fungera tillsammans, oavsett vilken lokal IT-miljö användarens land, affärsområde eller bolag valt att använda.

Den digitala mognaden i organisationen, som var på en ojämn nivå, var en annan utmaning. Alla medarbetare, oavsett land, behövde en arbetsyta som de enkelt kunde förstå, få tillgång till och som gick att interagera med.

Vi hade höga förväntningar och höga krav. Vi gick från en egenutvecklat intranät och jag förväntade mig ett professionellt CMS, en professionell struktur och felfri drift, där intranätet skulle kunna växa fram mer med tiden, säger Veronica Hjelte, Communication Specialist Catella.

Lösningen:

Webstep levererade ett komplett intranät, byggt från grunden med Sitevision som CMS-plattform. Helhetslösningen inkluderade utveckling, struktur, implementering, förvaltning och vidareutveckling från Websteps Sitevisionteam. Design togs fram av samarbetspartnern Simplitude.

Voilá! Visst blev det snyggt?

Vi har fått en mycket bra lösning som speglar vårt behov, och som uppfyller de tuffa krav som vi har. Vi jobbade mot lansering med riktigt bra tempo under hela projektet, helt utan flaskhalsar – och det var viktigt, säger Veronica Hjelte.

Teknisk rådgivning och kartläggning banar vägen

Med hjälp av Websteps rådgivning kunde Catella ta viktiga steg för skapa den tekniska grund som behövdes för att bygga intranätet. Okta föreslogs som lösning för att samla alla systemen i en central plattform och Catella genomförde sedan implementeringen internt. Detta gjorde att alla anställda kunde använda samma typ av inloggning för att komma åt intranätet.

Hitta det du behöver med kraftfull sök

En viktig del i Catellas intranätprojekt var att migrera allt innehåll och data till det nya intranätet. Som exempel överfördes och matchades bildbanken och kontaktinformation på ett enkelt sätt genom verifiering av metadata. Och för att kunna göra allt innehåll lättillgängligt utvecklades också en avancerad sökfunktion så att medarbetare enkelt hittar exakt det de letar efter.

Catella Intranät - Webstep

Catellas sökfunktion i intranätet

Det nya intranätet håller nu alla medarbetare, oavsett var de jobbar i världen, a jour med senaste nytt med aktuella nyheter direkt på startsidan. Dessutom finns ett egenutvecklat nyhetsbrev kopplat till intranätet så att alla får samma information med endast ett klick.

Serviceavtal – vi har koll på läget så att du slipper
Catella valde till Websteps serviceavtal till sitt intranätprojekt. De får prioriterad support med felavhjälpning och ärendehantering, förvaltning, ny- och vidareutveckling, samt strategisk rådgivning med månatliga summeringar.

Vårt serviceavtal har varit till stor hjälp för oss. Det jag uppskattar är att Webstep lär känna oss som kund. Om jag har ett dedikerat team så vet jag att de är bekanta med min plattform, vilket minskar personberoende. Det bidrar till ett agilt arbetssätt där man bevakar och gynnar löpande utveckling baserat på användarna, säger Veronica Hjelte.

Resultatet:

För att skapa lite extra buzz internationellt presenterades det nya intranätet (innan lansering) på Catellas konferens i London under våren 2022. Sedan lansering har intranätet, och projektet som helhet, inneburit stora steg för Catella som organisation.

Vi ser tydliga positiva effekter efter vi lanserade det nya intranätet. Den digitala mognaden har ökat hos våra medarbetare och vi har fått högre närvaro och engagemang i hela organisationen. Kort sagt, fler använder intranätet och spenderar dessutom längre tid på sidan, säger Veronica Hjelte.

 

Fortsatt fokus på ökad DEX och internkommunikation

Förutom en förbättrad DEX (digital employee experience) så har Intranätet också fått en betydande roll för ledare och chefer i sin interna kommunikation. Målet och förhoppningen är nu att intranätet ska att fortsätta att knyta ihop organisationen och föra medarbetarna närmre varandra, där ny- och vidareutveckling kommer få mycket fokus.

Våra medarbetare har fått tillgång till ett fantastiskt verktyg och användarupplevelse i sin nya digitala arbetsplats, en lösning som fortsätter att växa med oss som bolag. Med vårt serviceavtal genom Webstep kan vi proaktivt lösa problem som uppstår, samtidigt som vi tittar på nyutveckling. Det är bara att luta sig tillbaka – jag är väldigt nöjd med vårt samarbete, säger Veronica Hjelte.

Kontakta gärna Mathias Wrang eller Agni Cedene nedan om du vill höra mer!

Kontaktpersoner

Mathias Wrang

Lösningsarkitekt Sitevision Stockholm

Agni Cedene

Affärsområdesansvarig Sitevision Stockholm

Fler kundporträtt