Härliga Härjedalen – Sitevisionwebben som lockar till inflyttning


Livet kan rymma mer på en mindre ort. Syftet med att utveckla webbplatsen Härliga Härjedalen var att locka fler att bosätta sig, återvända till, stanna och besöka Härjedalen. Detta skulle i sin tur bidra till Region Jämtland Härjedalens övergripande mål med att attrahera fler hushåll och företag till länet.

Utmaningen:

Härjedalens kommun ville att den nya webbplatsen skulle byggas i Sitevision. Designarbetet var till viss del redan avklarat, då kommunen tidigare inlett ett samarbete och upphandlat webbdesign av en lokal aktör, Trampolin.

Vi gick in på Sitevisions hemsida och skickade förfrågningar till många utvalda partners. Därefter utvärderade vi många anbud och kände att Webstep var det bästa valet för oss som mötte alla kraven, Helena Åkerlind, Näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun.

Utmaningen låg i att göra ett snabbt införande i Sitevision, vidareutveckla webbplatsen och koppla ihop integrationer. Vi ville säkerställa att Härliga Härjedalen skulle bli en levande, tillgänglighetsanpassad och inkluderande webb som underlättar besökarnas livsbeslut.

Härliga Härjedalen Start

Vi hade gjort ett stort jobb innan om befolkningsutveckling där den nya hemsidan skulle ingå i ett större flöde. För oss var det oerhört viktigt att ha en hemsida som var äkta och som verkligen speglade hur det var att bo här. Det bilden måste förmedlas, Helena Åkerlind, Näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun.

Lösningen:

Vi byggde den helt nya webbplatsen Härliga Härjedalen på mindre än fyra veckor. Projektet innefattade bland annat att skapa inspirerande sidor med berättelser från Härjedalsbor och viktig information om att leva och bo på platsen. Allt med fokus på enkelhet och tillgänglighet för besökarna.

Härliga Härjedalen_bo

Utformningen bistod Trampolin med genom ett designdokument som vi följde noggrant vid införandet i Sitevision.

Websteps team bestod av projektledare som agerade arkitekt/utvecklare och kvalitetsansvarig i projektet (Sitevision MVP) tillsammans med sitevision-utvecklare. Vi tillämpade en agil arbetsmetod och hade veckovis löpande kommunikation med både vår partner Trampolin och kommunen under hela processen.

Samarbetet har fungerat jättebra, både gällande struktur och att följa tidsplan. Något som jag personligen har uppskattat är det trevliga och professionella bemötandet mot mig som beställare även om jag inte är så insatt i alla tekniska termer, säger Helena Åkerlind, Näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun.

Webbplatsen skapades med en tydlig struktur så att anställda på kommunen, och även Trampolin, kunde arbeta med framtida redaktionellt innehåll och annan typ av innehåll. Vi hade även en kortare utbildning för kommunen.

Den nya webbplatsen är ett fint skyltfönster utåt för alla i kommunen. Den inspirerar till att bo och verka i Härjedalen och är lätt att uppdatera och hantera. Trots att tidsplanen för framtagandet var snäv flöt samarbetet på bra och vi kunde lansera den nya webbplatsen på utsatt tid, säger Helena Åkerlind, Näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun.

Resultatet:

Efter lanseringen ökade antalet besökare stadigt på den nya sajten. Härliga Härjedalen är numera en viktig del i kommunens – och hela regionens – digitala strategi för att locka fler att bosätta sig i området.

Härliga Härjedalen_växa upp

Medarbetarna på kommunen är stolta över kunna använda en modern och tilltalande webbplats för att bättre kunna vägleda potentiella Härjedalsbor. Den nya webbplatsen har även underlättat arbetsprocessen med att hantera förfrågningar och minskat personberoendet genom smart automatisering.

Med härligahärjedalen.se har vi fått ett verktyg som gör det lätt för oss i jobbet att öka inflyttning och etablering. Det kändes tryggt med Webstep som partner i arbetet och vi är mycket nöjda med slutresultatet, säger Helena Åkerlind, Näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun.

Webstep har utökat sitt samarbete med Härjedalens kommun med målsättningen att utveckla flertalet nya funktionaliteter och integrationer på härligahärjedalen.se.

Kontakta gärna Mathias Wrang eller Agni Cedene nedan om du vill höra mer!

Kontaktpersoner

Agni Cedene

Affärsområdesansvarig Sitevision

Mathias Wrang

Lösningsarkitekt

Fler kundporträtt