Anders Hansen utbildar Webstep att bli “hjärnstarkare”

Christofer Larsén

Marknadsansvarig

En stark hjärna är Websteps viktigaste resurs. Hjärnans förmåga att komma ihåg, bearbeta och analysera kunskap är våra IT-experters viktigaste verktyg när de löser problem ute på uppdrag och utvecklar morgondagen. Att vara hjärnstark är avgörande.

Blir vi smartare av att röra på oss? Bidrar fysisk aktivitet till minskad stress och bättre minne? Detta var några av de frågeställningarna som Anders Hansen, överläkare i psykiatri, tog upp under vår “hybrid-kompetenskväll” som hölls fysiskt i Stockholm med deltagare från både Sverige och Norge online.


Kognitiv förmåga

För Webstep är kunskap det viktigaste som finns. Och den sitter i hjärnan. Att förstå hur fysisk träning påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa var därför ett tema som engagerade Websteppare i både Sverige och Norge.

Anders Hansen kopplar psykiatri med vår fysiska hälsa. Fysisk aktivitet gör inte bara att du mår bättre, den stärker också våra kognitiva förmågor, poängterade han, och lade till att kondition faktiskt kan sakta ner hjärnans åldringsprocess. Det handlar om att underlätta för kroppen att stå emot stress och ta till sig kunskap.

 

Bättre resultat

En tuff dag på jobbet behöver inte vara farligt, men långtidsstress är det. Regelbunden motion lär kroppen att tackla stress, och gör oss mer toleranta att förhålla oss till stressande situationer.

Hansen nämner ett exempel där två grupper spelar League of Legends, ett av världens populäraste e-sportspel. Den ena gruppen hade fysisk aktivitet i 15 minuter före match, medan den andra gruppen vilade sig innan träningen. Resultatet från testet visade att den mest aktiva gruppen presterade 10% bättre jämfört med gruppen som tog det lugnt.
Så vill du bli en bättre gamer – håll igång innan du spelar.

Människan är av naturen lat

Historiskt sett menar Hansen att vår hjärna är lik den som vi människor hade för 10.000 år sedan. Den stora skillnaden är vad som händer utanför våra kranier, sättet vi lever våra liv. Vi rör oss betydligt mindre än tidigare.

Våra förfäder var jägare och samlare som har kastats in i en värld av snabb förändring, från industrialisering till stillasittandets digitalisering. Förr var det helt normalt att gå 15.000-17.000 steg per dag. Nu ligger vi i genomsnitt på under 6000 steg. Det här försämrar våra kognitiva förmågor.

Utmaningen ligger i att vi är lata av natur. Vi är programmerade till att spara energi. Därför är rutiner så oerhört viktiga. Precis som vi borstar tänderna varje dag måste vi också få in rutinen med fysisk träning och motion. För varje steg räknas om vi ska kunna uppnå vår verkliga IQ-potential. Så ta dig över tröskeln och bli smartare (!).

 

Fysisk aktivitet som medicin

- Vi människor har inte bara en kropp som är byggd för rörelse. Vår hjärna är också det. Fysisk aktivitet är medicinen som vi glömde eftersom det inte är någon som tjänar pengar på den, avslutar Anders Hansen, som även understryker att vi inte behöver springa något maraton för att få effekt. Varje steg räknas. 

 

Kort sagt: Utan fysisk aktivitet fungerar inte din hjärna lika bra som den skulle kunna ha gjort.

Fler nyheter du inte får missa