Starkt första kvartal för Webstep

Jakob Cardell

VD

Stockholm, 19:e maj 2022: Webstep AB hade under första kvartalet 2022 rörelseintäkter på 32,7 miljoner SEK jämfört med föregående års första kvartal om 28,3 miljoner SEK. Rörelseresultaten (EBIT) under perioden uppgick till 3,2 miljoner SEK jämfört med 2,1 miljoner SEK motsvarande period förra året.


– Det första kvartalet i år har varit ett fint resultat av både höstens rekryterings- och försäljningsarbete som gett oss en tillväxt om 26 procent. Vi har gått från 65 till 82 anställda vid periodsslut, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

Större åtaganden och bredare projektleveranser

Webstep har under de senaste månaderna fortsatt utvecklingen med att hitta samarbeten och projekt där kundernas behov sträcker sig bortom traditionell resursbemanning. Detta har inneburit att Webstep framgångsrikt har lyckats öka antalet leveranser av både heltäckande team och fullskaliga projektleveranser, från start till produktionssättning.

– Vi upplever att våra kunders efterfrågan ökar vad gäller fördjupade samarbeten vid större åtaganden och att ta hjälp av flera kompetensområden parallellt så väl som geografiskt, Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

Solid tillväxt för koncernen

Under det första kvartalet 2022 omsatte Webstep ASA 233,0 miljoner NOK, vilket är en ökning på 20 procent jämfört med första kvartalet förra året. Rörelseresultatet blev 23,9 miljoner NOK, en ökning på 32 procent. Bolagets resultat påverkades positivt av en välmående marknad. Bättre faktureringsgrad, fler konsulter och högre timpris bidrog till den positiva resultatutvecklingen.


Läs första kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa