Fortsatt stark tillväxt för Webstep AB under fjärde kvartalet

Jakob Cardell

VD

Stockholm 17 Februari 2022. Webstep AB upplevde fortsatt stark tillväxt i intäkter och resultat under det fjärde kvartalet 2021. Rörelseintäkterna ökade med 6,81% (30,54 miljoner SEK), och rörelseresultatet ökade från 1,74 miljoner SEK till 1,95 miljoner SEK jämfört med samma period föregående år. Sammantaget för hela året blev rörelseintäkterna 106,6 miljoner SEK, vilket är en ökning med 3,3% jämfört med samma period 2020. Det totala rörelseresultatet Webstep AB 5,0 miljoner SEK.

Webstep avslutar ett starkt år av tillväxt med positiva försäljningssiffror också för det fjärde kvartalet. Den något svagare lönsamheten 2021 berodde på ökade lönekostnader i och med flertalet nyanställningar. Samtidigt har leveranskapaciteten ökat med 19% och vid årets slut har bolaget totalt 75 anställda.

- 2021 var ett väldigt bra år med många rekryteringar för Webstep AB. Som exempel växte vi med 12 anställningar efter sommarledigheten förra året. Vi fortsätter att växa och ökar vår kapacitet att ta oss an både fler och mer omfattande uppdrag i samtliga affärsområden, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

Stark lokal förankring

Efterfrågan av IT-kompetens är fortsatt hög på den svenska marknaden, men det är hård konkurrens om kompetenta IT-konsulter. Trots detta har Webstep lyckats växa i Stockholm, Malmö och Uppsala genom stort fokus på rekrytering. Närheten till kunderna och den goda förståelsen av den lokala marknaden banar vägen för fortsatt tillväxt.

- Marknaden ser bra ut och vi har många spännande möjligheter framför oss som bolag, men också för våra anställda, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

God tillväxt för koncernen

Webstep ASA fortsätter att växa med en intäktsökning på 16,1% under fjärde kvartalet och 12,3% för hela året. Rörelseintäkterna under kvartalet uppgick till 218,8 miljoner NOK, och årets rörelseintäkter landade på 775 miljoner NOK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) blev 18,4 miljoner NOK under fjärde kvartalet och 65,9 miljoner NOK totalt för hela året.

Baserat på Websteps starka finansiella position och goda framtidsutsikter kommer styrelsen att föreslå en utdelning på NOK 1,70 per aktie, vilket kommer att vara 96 procent av resultatet efter skatt för Webstep koncernen 2021.

Läs fjärde kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa