Björn Lundén – nästa generations infrastruktur

Reynir Hübner

Projektledare

Vi byggde och implementerade en API-tjänst med Kafka Connect för Björn Lundéns data pipelines. Nu kan deras kunder enklare sätta upp egna dataströmmar med en “bäst-i-klassen-upplevelse” och smartare integrationer som följd.

Låt oss börja med att backa bandet. Webstep och Björn Lundén har sedan en tid tillbaka en etablerad relation. Vi hade tidigare sjösatt en eventdriven lösning i deras befintliga system, vilket också blev startgnistan för en ny typ av infrastruktur. Våra unika insikter från det här projektetet, och att vi kan erbjuda kompletta expertteam, gjorde oss därför till en handen-i-handsken-partner för deras nya utmaningar.

Utmaningen:

Björn Lundén hade en tydlig vision – att kunna erbjuda en effektiv self-service för sina kunder. Detta skulle innebära tydliga fördelar, till exempel att kunderna själva kan konfigurera och sätta upp event-flöden i sina events.

Den stora utmaningen låg därför i att göra Björn Lundéns pipeline tillgänglig för deras användare och anpassa denna efter specifika behov och miljö. Detta skulle innebära vidareutveckling av vårt tidigare samarbete, där Webstep automatiserade och byggde Björn Lundéns data pipeline.

Skalbarhet är oerhört viktigt för oss. Vi behöver hantera enorma volymer trafik som ofta är oregelbunden, och göra det på ett skalbart sätt. För oss finns också ett stort värde i att kunna erbjuda våra kunder flera integrationsmöjligheter. Pollande teknik är därför för ett dåligt alternativ. Här behövdes något mer än bara webhooks – vi behövde nästa generations infrastruktur som är eventbaserad - Henry Arousel CTO på Björn Lundén.

Lösningen:

Till ritbordet! För möta Björn Lundéns behov satte Webstep ihop ett komplett team med spetskompetenser som dataingenjörer, lösningsarkitekter och systemutvecklare. Dessa stod för ett helhetsåtagande, från projektledning och lösningsarkitektur till utveckling och produktionssättning.


Webstep byggde en avancerad API-tjänst med hjälp av Kafka Connect. Detta möjliggjorde installation och konfigurering av olika Kafka Connect sinks som, till exempel http/websocket sink och mysql-db sink.

Lösningen byggdes så pass abstrakt att den går att använda oavsett om kundens behov eller miljö ändras. Framtidssäkrat och modernt.

Metodik och verktyg vid implementation:

  • Github, github-actions och github-packages för kod och byggmiljö
  • AWS för testmiljö
  • BDD med Cucumber, Testcontainers och Docker (även för kafka)
  • java 14, spring-boot
  • Microsoft teams för kommunikation mellan Björn Lundén och Webstep

Samarbetet mellan Webstep och Björn Lundén kännetecknades av god kommunikation, från start till färdig leverans. I inledningsfasen diskuterades två potentiella lösningar, varav en valdes som rätt väg framåt. Avstämning skedde på veckobasis tillsammans med kontinuerlig kommunikation via Microsoft Teams. Websteps team tillämpade ett agilt arbetssätt genom hela projektet.

Webstep var väldigt följsamma. De tog fram konkreta förslag och hade en bra dialog. Det var en agil leverans som var bra stand alone, men också för framtida leveranser - Henry Arousel CTO på Björn Lundén.

Resultatet:

Den nya infrastrukturen har börjat användas av både Björn Lundén själva och deras integratörer. Resultatet? Nästintill oändliga integrationsmöjligheter och ett system som kan möta morgondagens behov.

Nu har vi ett antal sätt att erbjuda event till strömmarna, precis på det sättet vi ville. Jag tror att den här sortens teknik kommer innebära en ny standard för hur man bygger infrastruktur. Den löser problematik som finns i all typ av trafik och ger oss möjligheten att skapa en bäst-i-klassen-upplevelse för kundresan, mellan oss och integrationen. - Henry Arousel CTO på Björn Lundén.

Björn Lundén

För användarna (kunder och partners) innebär lösningen större valmöjlighet och enklare hantering, bara för att nämna några fördelar. Och för Björn Lundén skapar förändringen viktig affärsnytta – att kunna inta en ledande position på marknaden och vidareutveckla sitt produkterbjudande.

Jag kan varmt rekommendera Webstep! Det är sällsynt att man har en partner med en sådan tung teknisk kompetens i kombination med lyhördhet. Det är en dyrgrip för oss - Henry Arousel CTO på Björn Lundén.

Om Björn Lundén

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Kontaktpersoner

Reynir Hübner

Konsultchef Stockholm

Jakob Cardell

VD Stockholm

Fler kundporträtt