Tillväxten fortsätter för Webstep

Jakob Cardell

VD Webstep Sverige

Stockholm, 28. oktober 2021: Webstep AB fortsätter att öka i antalet anställda under tredje kvartalet och är redo för fortsatt tillväxt.

Fler anställda

Webstep har genom en god variation av projekt och uppdrag samt en attraktiv position lyckats attrahera fler kompetenta medarbetare och på så vis stärkt Websteps leveranskapacitet. I jämförelse med föregående kvartal uppgick den organiska tillväxten för hela koncernen med 31 personer, varav 9 är hemmahörande i den svenska verksamheten. Webstep ABs tillväxt, i antal anställda, från starten av 2021 till slutet av det tredje kvartalet 2021 uppgår till 19%.


Rörelseintäkterna uppgick till 20,7 miljoner SEK, jämfört med 21,0 miljoner SEK under tredje kvartalet förgående år. Kostnader relaterade till uppstart för nyanställda gav ett rörelseresultat (EBIT) under perioden på -0,4 miljoner SEK.


– Vi upplever en ökad efterfrågan på IT-marknaden, både av utvecklare och andra experter. Vi letar alltid efter nya kandidater som kan bidra till företaget som nu har 76 anställda, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.


Fler anställda ger också bättre möjligheter för Webstep att delta i större projekt och därmed ta ett helhetsansvar för fler kundleveranser.


– Vi är rustade för tillväxt! Våra konsulter är kärnan i vår verksamhet och grunden för vår framgång i kombination med att ha våra kunder i fokus. Detta är vår kultur och sätt att verka och vårt recept på framgång, säger Jakob Cardell.


God tillväxt för koncernen

Relationen till kunderna och en stark lokal närvaro är en av nycklarna till att Webstep fortsätter att ha ett starkt förtroende hos sina kunder under hela det tredje kvartalet. Kombinerat med en förmåga att leverera hela team och kompetenstillgång från flera av Websteps kontor har skapat nya spännande affärsmöjligheter och tillgångar för bolagets kunder.


Under det tredje kvartalet 2021 omsatte Webstep ASA 166,5 miljoner NOK, vilket är en ökning på 13,9 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Rörelseresultatet blev 9,5 miljoner NOK, en ökning på 1,9 procent.


– Våra kunder vill ha mer expertis och hjälp med att hantera komplexa digitaliseringsprojekt. Det innebär spännande utvecklingsmöjligheter för våra anställda och för Webstep som företag, säger Jakob Cardell.


Läs tredje kvartalbörsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa