Webstep fortsätter växa under andra kvartalet

Jakob Cardell

VD Sverige

Stockholm, 24 augusti 2021: Webstep AB har under sitt andra kvartal 2021 rörelseintäkter på 27,0 miljoner SEK jämfört med 25,6 miljoner SEK i andra kvartalet föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 1,2 miljoner SEK.

Webstep har under andra kvartalet haft en fortsatt hög efterfrågan och ett brett utbud av tjänster och konsulter, vilket har bidragit till att Webstep kunnat leverera en rekordhög omsättning och ett solid slutresultat. Rörelseintäkterna för Webstep AB ökade under perioden med 5,4 % jämfört med andra kvartalet förra året.

– Jag är väldigt nöjd med resultatutvecklingen i bolaget. Efterfrågan håller en fortsatt hög nivå och Webstep ligger väl positionerat i marknaden. Det ger oss en god utveckling och finansiell styrka, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB


Flera anställda

Webstep AB fortsätter sin framgång i rekrytering av nya kollegor som har gett företaget en ökad kapacitet på marknaden. I slutet av andra kvartalet hade Webstep 67 anställda, vilket är en ökning med 4 jämfört med föregående kvartal.

– Vi har varit framgångsrika gällande våra rekryteringar på en marknad som präglas av en hög efterfrågan, säger Jakob Cardell.

Baserat på den höga rekryteringsaktiviteten räknar företaget med att antalet anställda även kommer att vara på en högre nivå under tredje kvartalet än året innan.

 

Bra marknadsläge

Ett brett utbud av tjänster och kompetenta konsulter har inneburit fortsatt högt förtroende för Webstep hos kunderna och även en möjlighet till utökning av flertal spännande kundprojekt. Företagets förmåga att leverera konsultteam som även spänner över avdelningar och regioner blir allt viktigare för marknadens framgångar.

– Vi har sett att relationen med våra kunder har kunnat utvecklas på nya sätt under den senaste tiden där leveranser kan ske från samtliga våra kontor. Digitaliseringstakten har fått en boost och samtidigt skapat nya möjligheter för både Webstep och våra kunder, säger Jakob Cardell.

God tillväxt för koncernen

Under det andra kvartalet 2021 omsatte Webstep ASA 195,5 miljoner NOK, vilket är en ökning på 13,4 procent jämfört med andra kvartalet förra året. Rörelseresultatet blev 19,9 miljoner NOK, en ökning på 19,1 procent. Bolagets resultat påverkades positivt av en välmående marknad. Bättre faktureringsgrad, fler konsulter och högre timpris bidrog till den positiva resultatutvecklingen.


Läs andra kvartalbörsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa