Fortsatt tillväxt för Webstep AB under första kvartalet

Kvartalsrapport VD

Jakob Cardell

VD Sverige

Stockholm, 20:e maj 2021: Webstep AB hade under första kvartalet 2021 rörelseintäkter på 28,3 miljoner SEK jämfört med föregående års första kvartal om 27,9 miljoner SEK. Rörelseresultaten (EBIT) under perioden uppgick till 2,3 miljoner SEK jämfört med 2,5 miljoner SEK motsvarande period förra året.

Digitaliseringen fortsätter öka på marknaden där Websteps kunder finns och även behovet och efterfrågan av IT-konsulter. I slutet av första kvartalet uppgick antalet anställda till 65.

 

– Webstep AB fortsatte öka sin tillväxt under första kvartalet, men tillväxten på 1,4 procent reflekterar inte potentialen som finns på den svenska marknaden för ett bolag som Webstep, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.


Nya leveransformer

Webstep har över tid kontinuerligt arbetat med att utveckla och förbättra sin leverans- och tjänsteutbud för att utvecklas med kunderna. Den nordiska konsult-organisationen har genom strukturen i bolaget en förmåga att leverera team med blandad kompetens och kunskap som har sträckt sig över avdelningar och regioner. Under första kvartalet förstärktes det ytterligare vilket har lett till att företaget har kunnat leverera på en högre nivå än tidigare.

 

– Marknadspotentialen ser bra ut och vi har spännande möjligheter framför oss, både som företag och för våra fantastiska konsulter. Att vi ständigt utvecklar och breddar vårt utbud av tjänster skapar förtroende för Webstep bland våra kunder, säger Jakob Cardell.

God tillväxt för koncernen

Under det första kvartalet 2021 omsatte Webstep ASA 194,2 miljoner NOK, vilket är en ökning på 6,1 procent jämfört med första kvartalet förra året. Rörelseresultatet blev 18,1 miljoner NOK, en ökning på 38,5 procent. Bolagets resultat påverkades positivt av en välmående marknad. Bättre faktureringsgrad, fler konsulter och högre timpris bidrog till den positiva resultatutvecklingen.

 

Läs första kvartalbörsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa