Fortsatt god utveckling för Webstep AB under fjärde kvartalet 2020

Jakob Cardell

VD Sverige

Stockholm, 17. februari 2021: Webstep AB fortsatte sin framgång under det fjärde kvartalet 2020 med tillväxt i både intäkter och resultat. Rörelseintäkterna har ökat med 10,1% till 28,6 miljoner SEK och rörelseresultatet uppgick från 0,9 miljoner SEK till 1,8 miljoner SEK.

– Den digitala transformationen är i full acceleration vilket har lett till en ökad efterfrågan av våra tjänster. Med våra kompetenta konsulter och den bredd av kunskap som vi har i bolaget är vi väl förberedda på att ta oss an både större och mindre uppdrag, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.


Fortsatt tillväxt för koncernen

Webstep ASA fortsätter att växa med en intäktsökning på 6,6 procent under fjärde kvartalet och 4,5 procent för hela året. Rörelseintäkterna under kvartalet uppgick till 188,4 miljoner NOK, och årets rörelseintäkter landade på 690 miljoner NOK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) blev 10,9 miljoner NOK under fjärde kvartalet och 50,0 miljoner NOK totalt för hela året.


Baserat på Websteps starka finansiella position och goda framtidsutsikter kommer styrelsen att föreslå en utdelning på NOK 1,60 per aktie, vilket kommer att vara 117 procent av resultatet efter skatt för Webstep koncernen 2020.

 

Läs fjärde kvartalsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa