Webstep fortsätter att växa under tredje kvartalet 2020

Jakob Cardell

VD Webstep Sverige

Stockholm, 11. november 2020: Webstep AB fortsatte sin framgång under det tredje kvartalet 2020 med tillväxt i både intäkter och resultat. Rörelseintäkterna ökade till 21,0 miljoner SEK och rörelseresultatet uppgick till 1,0 miljoner SEK.

 

– 2020 har varit utmanande på flera sätt. Vi har dock haft förmånen att verka i en bransch med fortsatt hög efterfrågan vilket vi är glada för men vi har även arbetat hårt för att kunna presentera de siffror vi gör idag. Vi har kunnat öka användningen av våra egna konsulter istället för underleverantörer och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och lösningar, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.


Fortsatt goda resultat för Webstep

Koncernens totala rörelseintäkter uppgick till 146,2 miljoner NOK, en ökning med 6,5 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 miljoner NOK, jämfört med 1,5 miljoner NOK under motsvarande period förra året.


Koncernens finansiella ställning är solid och styrelsen beslutade i oktober att verkställa en utdelning på NOK 1,60 per aktie baserat på räkenskaperna för 2019, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande.


Den rådande Covid situationen förväntas skapa viss osäkerhet om beläggningsgraden även i framtiden, men både Webstep som organisation och Websteps kunder har hittills visat en god förmåga att anpassa sig till situationen och är optimistiska om marknadens utveckling.

 

Läs tredje kvartalbörsrapporten här.

 

Fler nyheter du inte får missa