Webstep levererar AI lösning för jobbmatchning

Den digitala omvandlingen accelererar i pandemins kölvatten och den ökade efterfrågan för kompetens öppnar spännande möjligheter för IT-konsulter. Svenska Brainville har genom affärsområdet Webstep Solutions fått hjälp att göra sin digitala marknadsplats för konsulttjänster smartare genom artificiell intelligens.

Skalbar lösning

Brainville är ett litet företag med stor täckning. Varje år publiceras över 25 000 uppdrag på deras digitala marknadsplats för konsulttjänster. Totalt använder drygt 17 000 kunder deras tjänster på en marknad som länge präglats av manuella

processer och nyckelordssökning för att koppla samman utbud och efterfrågan.


– Vi vill bidra till en smartare och bättre jobbmatchning för konsulter i hela Norden. Med den här plattformen och med Webstep som solid teknologipartner i ryggen kan vi göra skillnad på marknaden, berättar Manuel de Verdier, VD och grundare Brainville.

 

Webstep Solutions lösning

Tidigare i år, så klev Webstep in i syfte att optimera Brainvilles marknadsplats som innehåller stora datamängder sedan sju år. Att utveckla en algoritm baserad på Artificiell intelligens (AI) var därför avgörande för att kunna optimera både sökning och matchning.


– Den lösning vi valde för att hjälpa Brainville och deras kunder är i sig en stor tidsbesparing för användarna och skapar en bättre matchning. Vi letar inte efter att matcha ord mot ord, vi letar efter att matcha innebörden av det man efterfrågar. Det ger en smart matchning och en intelligent lösning, säger Jakob Cardell, VD Webstep Sverige.

 

Webstep Solutions

Webstep grundade affärsområdet Webstep Solutions som ett komplement till befintligt tjänsteutbud. Här kompletteras det befintliga konsulterbjudandet som lösnings- och åtagandeleverantör.

 

Algoritmen som är framtagen lär sig kontinuerligt genom djupanalys av stora datamängder. Algoritmen förstår inte bara orden i texten, utan även ordens sammanhang.

 

– AI lösningar skall reda ut ett verkligt problem och dom fungerar bäst när dom arbetar ihop med en människa. Att söka igenom stora mängder text och bedöma innehållet är en resurskrävande uppgift. Genom vår lösning, i kombination med en människa, effektiviseras ett annars mycket resurskrävande arbete, säger Jakob Cardell.

Vill du höra mer om Webstep Solutions? Kontakta Jakob Cardell eller Tom Bogren Ruthberg nedan.

Kontaktpersoner

Jakob Cardell

VD Webstep Sverige Stockholm

Tom Bogren Ruthberg

Säljare Stockholm

Fler kundporträtt