GK och Webstep tecknar samarbetsavtal

Jakob Cardell

VD Webstep Sverige

GK och Webstep ska utveckla nya innovativa lösningar för smartare fastigheter.

 

GK Inneklima AS och Webstep AS har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla och erbjuda nya innovativa lösningar som utnyttjar tekniska data från fastighetsdrift. I praktiken handlar det om att automatisera fastigheter, samla olika dataflöden och öppna upp så att dessa flöden kan ”prata med varandra” i ett gemensamt ekosystem.


– Aktörer inom bygg och anläggning och fastighetsbranschen efterfrågar i allt högre grad molnbaserade styrsystem för smartare teknisk drift som kan integrera data från befintliga eller nya tekniska anläggningar. Genom samarbetet med Webstep hoppas vi hitta gemensamma innovationsprojekt där vi kan erbjuda extra kundvärde, säger Per Arve Ekle, ansvarig för byggnadsautomation på GK.


Webstep ska utveckla lösningar som samlar in och analyserar data från olika fastighetssystem, sensorer och affärssystem. I tillägg till bättre insyn och beslutsunderlag för aktörer i fastighetsbranschen kommer lösningen också att förenkla vardagen för de som arbetar i fastigheten, leverantörer och besökare. Målet är att göra fastigheten i sig till en tjänst som levereras till olika användargrupper.


– Fastigheter måste bli smartare! Avtalet med GK säkrar att byggnader kan kommunicera och tillhandahålla den information som olika användargrupper behöver, säger Ken Roar Riis, nordiskt ansvarig för Webstep Solutions.

 

Bild på Ken Roar Riis, nordiskt ansvarig för Webstep Solutions och Per Arve Ekle, ansvarig för byggnadsautomation på GK.

Ken Roar Riis, nordiskt ansvarig för Webstep Solutions och Per Arve Ekle, ansvarig för byggnadsautomation på GK.

 

Websteps höga kompetens inom utveckling, integration, dataanalys och visualisering kompletteras av GK:s starka kompetens inom byggnadsautomation och teknisk fastighetsdrift.

 

Företagen känner varandra väl genom utvecklingen av GK:s molntjänst GK Cloud och innovationsprojektet ”1 000 byggnader – 10 000 möjligheter” för Bergen kommun i Norge. Det överordnade målet för Bergen är att optimera drift och underhåll, och samtidigt reducera kostnaderna för kommunens fastigheter.

 

GK och Webstep har redan kommit igång med att utveckla en plattform för att styra och övervaka 1,2 miljoner kommunala kvadratmeter. Systemet använder artificiell intelligens och kommer att förbättra, förenkla och prioritera driftinformation för kommunala fastigheter i Bergen. Innovationsprojektets vision är att fastigheterna själva ska komma med förbättringsförslag, säga till när de behöver underhåll och skicka korrekt information till olika användargrupper.

 

Genom samarbetsavtalet ska Webstep och GK erbjuda en styrlösning som gör alla data från samtliga berörda fastighetssystem tillgängliga. Det inkluderar system för affärsstyrning, förvaltning, drift och underhåll samt lösningar för datautbyte med byggnadsinformationsmodellering (BIM). Det kommer också att skapas integrationsmöjligheter med andra användarapplikationer och system från tredje part, såsom väder, elpriser, bildelningstjänster, taxi, flygbuss, tåg och mycket mer.

Fler inspirerande inlägg du inte får missa