Ett bra första halvår för Webstep

Jakob Cardell

VD Webstep Sverige

Oslo 26 augusti 2020: Webstep AB summerar de första sex månaderna med god efterfrågan och ett bra resultat, trots den rådande situationen med COVID-19. Rörelseintäkterna ökade med 6,5 procent till 53,6 miljoner SEK och rörelseresultatet uppgick till 5,2 miljoner SEK, en ökning om 3,4 miljoner SEK jämfört med föregående period 2019.

– Jag är nöjd med resultatet, och jag är övertygad om att tillväxten skulle ha varit ännu större utan pandemin. Jag känner mig säker på att vi har tagit steg i rätt riktning i vårt arbete för att göra Webstep starkare och värdefullare för både våra kunder och medarbetare, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.


Väl positionerad för ytterligare tillväxt

Under de speciella omständigheterna och osäkerheten i samband med pandemin har Webstep arbetat målmedvetet för att säkra uppdrag och leveransförmåga samt haft en tät dialog med anställda och kunder.


Efterfrågan på Websteps tjänster är fortsatt god, och under andra kvartalet ingicks ett antal nya avtal med både nya och befintliga kunder, som utgör en bra grund för ytterligare tillväxt.


– I kölvattnet av pandemin är de tydligt att många branschers digitala transformering har accelererat. Som resultat av detta kan vi notera en fortsatt stark efterfrågan av vår expertis, tillsammans hjälps vi åt att utveckla morgondagen, säger Jakob Cardell.

 

Solida halvårsresultat for koncernen

 

Webstep AB ingår i det norska moderbolaget Webstep ASA som är börsnoterat i Oslo. Websteps konsoliderade finansiella rapporter visar att rörelseintäkterna under första halvåret ökade med 2,6 procent till 355,4 miljoner NOK upp från 346,5 miljoner NOK i 2019. Koncernens rörelseresultat (EBIT) under första halvåret var 8,7 procent lägre än under samma period förra året och slutade på 36,3 miljoner NOK. Under andra kvartalet stärktes EBIT emellertid med 18,6 procent från 19,6 miljoner NOK till 23,2 miljoner NOK.


Se andra kvartalbörsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa