Utökat partnerskap för Webstep med AWS Immersion Days

Reynir Hübner

Konsultchef

AWS Immersion Day är i praktiken en fördjupad dag utvecklad av AWS Solutions Architects för att hjälpa våra kunder att tillsammans med dem identifiera vilka lösningar inom AWS som bäst lämpar sig som komplement till befintliga lösningar. Syftet med dagen är att kunden ska kunna utveckla sin egen verksamhet genom att använda nya AWS-tjänster eller använda dem på ett smartare och bättre sätt.

Webstep är nu godkänt för att genomföra AWS Immersion Days i både Sverige och Norge. Upplägget kommer ledas av en av våra certifierade AWS experter. Dagen genomförs som en teknisk workshop för att snabbt påvisa hur man med AWS bygger lösningar inom ett specifikt område, till exempel serverless, maskininlärning eller säkerhet. Deltagarna får både en teoretisk bakgrund samt möjligheten att praktiskt testa implementation av dessa i relaterade praktiska övningar.

 

Webstep är Advanced Consulting Partner på AWS och har över 60 AWS-certifieringar spridda över våra 10 kontor i Norge och Sverige. Våra certifierade experter har stor erfarenhet att bygga säkra, skalbara och kostnadseffektiva lösningar i molnet.

 

Kontakta Reynir Hubner om du vill höra mer om möjligheterna att genomföra en APN Immersion Day för ditt team!

 

Läs mer om APN Immersion Days på AWS egen blogg här.


Fler nyheter du inte får missa