Ett framgångsrikt första kvartal för Webstep i Sverige

Jakob Cardell

VD Webstep Sverige

Det första kvartalet för 2020 blev trots rådande omvärldssituation ett mycket bra resultat för Webstep AB. Omsättningen landade på 27,9 miljoner kronor, en ökning med 14% jämfört med föregående period 2019. Även lönsamheten har förstärkts under perioden och uppgick till 2,5 miljoner kronor, en rörelsemarginal om 8,9%

– Mot bakgrund av den rådande situationen i omvärlden som blev tydlig under senare delen av mars är vi nöjda med det första kvartalet i sin helhet. Webstep AB har gjort bra framsteg under en krävande period. Vårt arbete under föregående månader, med både rekrytering av medarbetare och goda diskussioner med våra kunder har gett resultat. Vi har ökat vår interna leveransförmåga och i slutändan vår lönsamhet, säger Jakob Cardell, VD för Webstep AB.

 

Webstep AB ingår i det norska moderbolaget Webstep ASA som är börsnoterat i Oslo. Websteps konsoliderade finansiella rapporter visar att rörelseintäkterna under första kvartalet 2020 uppgick till 183,0 miljoner NOK jämfört med 184,4 miljoner NOK under det första kvartalet 2019. Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 13,1 miljoner NOK, jämfört med 20,2 miljoner NOK för samma period förra året.

 

– Vi är nöjda med första kvartalet för hela koncernen, trots utmaningarna med Covid-19. Det pågår ett uppbyggnadsarbete av Webstep Solutions och på kort sikt kan detta påverka koncernens resultat. Men det är viktiga investeringar som ger oss en god grund för ytterligare tillväxt, säger Jakob Cardell.


Antalet anställda ökar

Sammantaget har koncernen sett en ökning av antalet anställda under det senaste året. Antalet konsulter ökade för tredje kvartalet i rad.

 

– Fram till och med utbrottet av Covid-19 upplevde vi en god efterfrågan på marknaden vid alla våra geografiska marknader. Med virusets framfart blev det både en organisatorisk och leveransmässig prövning, men jag tycker att våra medarbetare och våra kunder har visat på en imponerande förmåga att snabbt anpassa sig, säger Jakob Cardell.

 

Se första kvartalsbörsrapporten här.

Fler nyheter du inte får missa